Verplichte plek waar de aardappelen gepoot moeten worden

Beste leden,
 
om aardappelmoeheid zoveel mogelijk te voorkomen wordt elk jaar de plek aangewezen door het bestuur, hierdoor is het ook te handhaven.
Let op, u hoort uw tuin in drieën te delen inclusief eventuele kas.
In de kas zelf mogen natuurlijk ook de pootaardappelen gezet worden.