Bestuursleden

Voorzitter: Gerard Baart

Opmerkingen, adviezen of klachten dienen ook gericht aan hem gericht te worden. De voorzitter is het gezicht van de vereniging, tevens leidt hij ook de vergaderingen. email: voorzitter@atvdeomval.nl en tel. 0611641882

Secretaris: Peter Hes

Secretaris

Voor informatie over de vereniging kunt u terecht bij onze Secretaris. Ontvangt nieuwe leden en verhuurt de tuinen van het tuincomplex. Ook voor meer info, verenigingsregels en het huishoudelijk reglement bent u bij de secretaris aan het goede adres. email: secretaris@atvdeomval.nl en tel. 0620006647

De secretaris  is ook als redactie van de website en clubblad verantwoordelijk voor juiste info. Heeft u informatie of een artikel die u in het clubblad vermeld wilt zien? Stuur dan een mailtje naar de redactie via  secretaris@atvdeomval.nl

Penningmeester: Jannie van der Pol-LiefaardPenningmeester

 • De Penningmeester staat in voor definanciële afwikkeling van de vereniging. Heeft u betalingsproblemen of andere financiële punten? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Tarieven Sponsoring:
4 x in het clubblad, kwart A4 in kleur kost €15,00 per kalenderjaar.
4 x in het clubblad, half A4 in kleur kost €30,00 per kalenderjaar.
4 x in het clubblad, kwart A4 in kleur + website kost €20,00 per kalenderjaar
4 x in het clubblad, half A4 in kleur  + website kost €35,00 per kalenderjaar.
Verdere info wat betreft Sponsoring, adverteren enz. kan verkregen worden via de Penningmeester. Ook valt de ledenadministratie onder de penningmeester.

Info over het aan/afmelden van het lidmaatschap van de vereniging:

 • Het lidmaatschap verloopt per kalenderjaar en omvat 4 clubbladen (maart, juni, september en december).
 • Aanmelden kan op ieder moment van het jaar en zal naar rato in rekening worden gebracht.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 dec van het lopende jaar: schriftelijk naar het postadres van ATV De Omval of per email aan de Penningmeester.
 • Opzegging die na 1 december gebeurt komt pas in aanmerking voor het volgend jaar.
 • email: penningmeester@atvdeomval.nl en tel. 072-5119553

Algemeen bestuurslid: Peter Schelvis

tel. mobiel 06 50429764 of email:  poe.schelvis@chello.nl Ondersteund primair secretaris en de rest van het bestuur waar nodig. Doet mee met het verder ontwikkelen van ons complex.

Algemeen bestuurslid: Albert Elzinga

Organiseert verplichte tuinuren en is aanspreekpunt van het dagelijks bestuur richting complex-commissie visa versa. tel. 072-5624549 + mobiel 06 21526309 of email:  a.elzinga923@upcmail.nl 

Leden van de “complexcommissie” zijn:

 • Dirk Akkerman ( werkploeg ) tel. 072-5640652 email: d.akkerman7@kpnplanet.nl
 • Rinus Visser ( inkoop kantine )
 • Gerard Kiewitt + Rinus Visser ( verzorging koffie, thee en frisdrank tijdens openingsuren kantine, ( Albert Elzinga verzorgd de koffie op de zondagen )
 • Gerard Kiewitt schoonmaken toiletgroepen )
 • Koos Kramer ( Schoonmaken kantine en alles wat er voor komt kijken) + Han en spandiensten voor en op het hele complex
 •  

 

 

Mededeling bestuur

10-03-2019 Onderwerp: Opstarten van onze straat verkoop.

Goedemiddag leden van ATV de Omval,

In de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag 8 maart kwam ook bij het thema  geld genereren de straatverkoop weer naar boven.

Zoals velen weten was dit voorheen een item wat ons lid Nico Korn met zijn hele ziel en zaligheid onder zijn beheer had en waardoor er vele euro’s  in onze clubkas belanden.

Om de straatverkoop weer nieuw leven in te blazen dit seizoen. Ontstond er in de vergadering een idee van uit de leden of het niet mogelijk is om dit met meerdere personen te gaan doen ?

Die dit dan onderling kunnen regelen en invullen.

Daaruit vandaan heb ik beloofd alle leden deze mail te sturen met de vraag of er leden zijn die dit idee kunnen en willen steunen en hier hun schouders onder willen zetten.

Wij als bestuur zijn heel benieuwd naar de reactie’s van aanmeldingen.

Die onze secretaris graag wil ontvangen op zijn mailadres secretaris@atvdeomval.nl

Met Vriendelijke groet,

Gerard Baart, Uw voorzitter.

 

04-07-2017

Geachte Tuinleden van ATV de Omval,

Het nieuwe bestuur is na de algemene ledenvergadering nu een officieel bestuur en geen ad-interim bestuur meer en we hebben er dan ook veel zin in.

Zoals gemeld op de A.L.V. willen we op een paar dingen de strakkere aandacht houden.

Punt 1 hiervan is hoe u uw tuin onderhoud en bijhoudt.
Het gaat in veel gevallen goed tot zeer goed. Maar in een aantal gevallen is het niet goed gegaan of hebben we twijfels of het wel goed gaat.  Een aantal leden heeft dan ook een schrijven gehad en/of is er contact geweest naar aanleiding van de schouw door de schouwcommissie. Hierdoor zijn er al een aantal problemen opgelost. Ik wil langs deze weg u nogmaals onder de aandacht brengen, dat u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden en schoonhouden van uw tuin. Indien er redenen zijn dat dit niet gaat lukken is het zeer raadzaam om dit schriftelijk te melden bij het bestuur. Het bestuur kan dan met u in gesprek gaan en samen met u kijken naar een oplossing. We mogen er niet van uitgaan dat alles zich vanzelf maar oplost. Tevens is er al aangetoond door een vraag bij uw kennissen en/of familie neer te leggen ook een oplossing kan bieden. Het niet onderhouden of goed onderhouden van uw tuin kan Sancties tot gevolg hebben. Probeer dit te voorkomen.

MET EEN SCHONE TUIN HOUDT U MEER PLEZIER IN HET TUINEN EN BENT U UW BUREN NIET TOT LAST

Punt 2 is het maken van tuinuren.
Zoals iedereen weet is het binnen onze tuinvereniging verplicht om tuinuren te maken. Wanneer u voor deze tuinuren staat ingedeeld kunt u lezen op onze website en/of op het bord wat aan onze kantine hangt. Tevens is het zelfs gebeurd dat Albert een aantal leden nog gebeld heeft of aangesproken heeft met de mededeling dat men tuinuren moest maken. En wat blijkt: een aantal van u heeft zonder afbericht geen gehoor gegeven aan dit verzoek. Wij als bestuur zijn van mening dat u zelf verantwoordelijk bent om u te informeren wanneer u ingedeeld staat voor het maken van de tuinuren. En dat u zelf verantwoordelijk bent om Albert te informeren als u verhinderd bent. Dit dient volgens ons wel met een zeer geldige reden te zijn. De smoezen die we nu af en toe binnen krijgen zal ik u onthouden. En helemaal niets van u laten horen is geen optie meer. Degene die zonder afbericht geen tuinuren denkt te maken kan de sanctie door middel van een rekening van € 25,00 tegemoet zien.

Laten we er een mooi seizoen van maken.

Namens het bestuur,

Uw Voorzitter.

Gerard Baart