Bestuursleden

Voorzitter:Vacature

Secretaris: Peter Hes,(tuin 11) dagelijks bestuurslid

Secretaris

 • Is 1ste contactpersoon voor de toegangspoort bij calamiteiten.
 • Onderhoud de contacten met de federatie en heeft ook zitting in federatiebestuur.
 • Is ook als redactie van de website verantwoordelijk voor juiste info. Heeft u informatie of een artikel die u op de website vermeld wilt zien? Stuur dan een mailtje naar de redactie via bestuur@atvdeomval.nl

Penningmeester: Jannie van der Pol-Liefaard, (tuin 61)

dagelijks bestuurslid

Penningmeester

 • De Penningmeester staat in voor de financiële afwikkeling van de vereniging. Heeft u betalingsproblemen of andere financiële punten? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Tarieven Sponsoring:
website kost €35,00 per kalenderjaar
Verdere info wat betreft Sponsoring, adverteren enz. kan verkregen worden via de Penningmeester. Ook valt de ledenadministratie onder de penningmeester.

Info over het aan/afmelden van het lidmaatschap van de vereniging:

 • Het lidmaatschap verloopt per kalenderjaar
 • Aanmelden kan op ieder moment van het jaar en zal naar rato in rekening worden gebracht.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 dec van het lopende jaar: schriftelijk naar het postadres van ATV De Omval of per email aan de Penningmeester.
 • Opzegging die na 1 december gebeurt komt pas in aanmerking voor het volgend jaar.
 • email: bestuur@atvdeomval.nl en tel. 072-5119553

Algemeen bestuurslid: Ruud Bellers (tuin 101A&102)

Ruud Bellers

  • Is verantwoordelijk voor het magazijn en de in/verkoop van materialen die voor alle leden te koop zijn.
   U kunt Ruud benaderen door een mail te sturen naar bestuur@atvdeomval.nl om af te stemmen wat, wanneer en hoeveel u het wilt hebben. Dit mag ook via de telefoon 0652626387 of whatsApp.
   Ruud is ook regelmatig op zijn tuin ( 101A en 102) te vinden en dan is hij ook bereid om even mee te lopen naar het magazijn.
 • Ook voor de aanhanger verhuur kunt u terecht bij Ruud via de bovenstaande contactgegevens. Het verzoek is om dit ruim van te voren op te geven.
 • Is 2de contactpersoon voor de toegangspoort bij calamiteiten.
 • Doet samen met Stan de tuinschouwingen.
 • Ondersteund hij het dagelijks bestuur in de vorm van projecten.

Algemeen bestuurslid: Suzanne Meijering (tuin 5A)

 • Voor informatie over de vereniging kunt u terecht bij Suzanne. Ook voor meer info, verenigingsregels en het huishoudelijk reglement bent u bij de Suzanne aan het goede adres. email: bestuur@atvdeomval.nl 
 • Ondersteund het secretariaat.
 • Organiseert de tuinverhuur en opzeggingen, bij vragen email via bestuur@atvdeomval.nl
 • Is 3de contactpersoon voor de toegangspoort bij calamiteiten.
 • Ondersteund zij het dagelijks bestuur in de vorm van projecten.

   

Ad Interim Algemeen bestuurslid:Stan Ŝinágl tuin 37A & 38.

Stan is al een aantal jaren lid van de vereniging en heeft de ambitie om in de toekomst voorzitter te worden, hij is voorlopig ad interim algemeen bestuurslid geworden met een aantal specifieke taken in samenspraak met de rest van de bestuursleden.

Stan wordt het aanspreekpunt voor de leden bij vragen en/of problemen. Hij kan hierover gemaild worden op bestuur@atvdeomval.nl of schriftelijk benaderd worden. Hij zal deze vragen en/of problemen met het bestuur bespreken en terugkoppelen.

Stan is contactpersoon voor de verplichte tuinuren. Omdat er wat betreft de werkzaamheden rekening gehouden wordt met het aantal tuinders voor die dag op de lijst staan, is het belangrijk dat, als u op de dag echt niet kan en dit door geeft aan Stan Šinágl ( Ad interim algemeen bestuurslid op 06-14450042 of via mail bestuur@atvdeomval.nl)
Zo samen met zijn allen zorgen we ervoor dat we het mooiste complex van Alkmaar in stand houden.

Stan gaat met Ruud Bellers en de tuinschouwingen, meerdere keren per jaar, op zich nemen. Indien je tuin niet goed wordt bijgehouden, zal Stan dat schriftelijk of mondeling aan de tuinder laten weten. Indien men daar niets mee doet zullen er sancties volgen.

 

Leden “complexcommissie” zijn:

 • Dirk Akkerman ( werkploeg ) tel. 06-45075086 d.akkerman7@kpnplanet.nl regelt samen met Albert Elzinga  tel. 06-21526309, of email: a.elzinga923@upcmail.nl de verplichte tuinuren.
 • Rinus Visser ( inkoop kantine, verzorging koffie, thee en frisdrank s’middags tijdens openingsuren kantine.
 • Gerard Kiewitt schoonmaken toiletgroepen
 • Koos Kramer ( Schoonmaken kantine en alles wat er voor komt kijken) plus hand en spandiensten voor en op het hele complex