Bestuursleden

Voorzitter: vacature

Secretaris: Peter Hes,(tuin 11)

Ad interim dagelijks bestuurslid

Secretaris

 • Is verantwoordelijk voor het secretariaat.
 • Is 1ste contactpersoon voor de toegangspoort bij calamiteiten.
 • Onderhoud de contacten met de federatie en heeft ook zitting in federatiebestuur.
 • Is ook als redactie van de website verantwoordelijk voor juiste info. Heeft u informatie of een artikel die u op de website vermeld wilt zien? Stuur dan een mailtje naar de redactie via bestuur@atvdeomval.nl

Penningmeester: Jannie van der Pol-Liefaard, (tuin 61)

Ad interim dagelijks bestuurslid

Penningmeester

 • De Penningmeester staat in voor de financiële afwikkeling van de vereniging. Heeft u betalingsproblemen of andere financiële punten? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Tarieven Sponsoring:
website kost €35,00 per kalenderjaar
Verdere info wat betreft Sponsoring, adverteren enz. kan verkregen worden via de Penningmeester. Ook valt de ledenadministratie onder de penningmeester.

Info over het aan/afmelden van het lidmaatschap van de vereniging:

 • Het lidmaatschap verloopt per kalenderjaar
 • Aanmelden kan op ieder moment van het jaar en zal naar rato in rekening worden gebracht.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 dec van het lopende jaar: schriftelijk naar het postadres van ATV De Omval of per email aan de Penningmeester.
 • Opzegging die na 1 december gebeurt komt pas in aanmerking voor het volgend jaar.
 • email: bestuur@atvdeomval.nl en tel. 072-5119553

Algemeen bestuursleden: vacature

 

Leden “complexcommissie” zijn:

 • Dirk Akkerman ( werkploeg ) tel. 06-45075086 d.akkerman7@kpnplanet.nl regelt samen met Albert Elzinga  tel. 06-21526309, of email: a.elzinga923@upcmail.nl de verplichte tuinuren.
 • Rinus Visser ( inkoop kantine, verzorging koffie, thee en frisdrank s’middags tijdens openingsuren kantine.
 • Gerard Kiewitt schoonmaken toiletgroepen
 • Koos Kramer ( Schoonmaken kantine en alles wat er voor komt kijken) plus hand en spandiensten voor en op het hele complex