Kalk

Tuintips > Kalk

Van lompen tot schelpkalk

Bemesten, wat houdt dat eigenlijk in?

Al in het begin van de vorige eeuw maakten telers zich druk over de bemesting van de grond. Geen wonder, want vooral op de zandgronden wilde weinig groeien als er niet gemest kon worden. Het vee werd gehouden op potstallen en er werd van alles gebruikt als strooisel om het vee schoon te houden en tegelijkertijd veel mest te verkrijgen.

Als mest gebruikte men vroeger van alles: afvalproducten zoals slootmaaisel, droog aardappelloof, hooi dat te slecht was om op te voeren of stro. Soms werd er af en toe zand over gestrooid om het goed te mengen. Veel aandacht ging er ook uit naar het gebruik van kalk. Men had door dat door het gebruik van kalk de gewassen flink gingen groeien. Pas later kwam men er achter dat kalk de organische stof in de bodem versneld afbreekt en op dat moment dus veel voedingsstoffen vrijmaakt. Maar ook dat als men niet tijdig de voedingsstoffen aanvult, de bodem steeds armer wordt. Vandaar het gezegde: Kalk maakt rijke ouders maar arme kinderen.

Een ratjetoe aan meststoffen

Wat gebruikten de mensen voor de oorlog aan meststoffen? Gebrande munsterkalk, schelpkalk, kalk uit de gasfabrieken, stratendrek, slootbagger, de gebruikelijke dierlijke meststoffen, maar ook menselijke uitwerpselen en zelfs lompen! Ook eikenblad en beukenblad werden verhandeld. In het Westland vermengde men de klei met duinzand voor de groenteteelt. Op de Groningse klei werd slootbagger en kwelderslib gemengd met de zware klei. Het gebruik van dit soort organische meststoffen geeft een totaal andere werking in de bodem dan de kunstmest. Door organische meststoffen te gebruiken geef je het bodemleven eten. (bacteriën, micro organismen, eencelligen, schimmels, enz) Dit bodemleven heeft veel zuurstof nodig en zit dus bovenin. Door het voeren van dit bodemleven met organische meststoffen, gaat het bodemleven groeien en zorgt zelf voor meer aanvoer van zuurstof.  Deze zuurstof is onmisbaar voor de aërobe bacteriën, maar ook voor de plantengroei.

Bodemactiviteit

Gebruik je organische mest, dan ben je dus afhankelijk van je bodemactiviteit. Dit in tegenstelling met kunstmest die alleen de plant voeding geeft, bovendien gemakkelijk uitspoelt en een negatieve invloed heeft op het bodem leven. Het is dus een goede zaak om veel aandacht te schenken aan bemesting maar ook aan de bewerking van de bodem. Bij het twee steken diep spitten van de tuin zul je dus veel bodem leven vernietigen. Soms kan het éénmalig toch nodig zijn, bij een storende harde laag bijvoorbeeld.

Met organische mest ben je afhankelijk van de bodemactiviteit

                                                         Joop Kiers